Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) is een zeldzame orchidee die zeer specifieke eisen stelt aan zijn omgeving. De bodem moet kalkrijk zijn, weinig vochtig en voedselarm. En als je dan geluk hebt..... maaien ze pas half juli als de plant grotendeels is uitgebloeid.

Tekst en foto's: Dirk Muller