Het is extreem laag water in de Waal. De nevengeulen liggen bijna droog. Ook de delen die normaal mee blijven stromen. En dan krijg je goed te zien hoe belangrijk langzaam stromend water is voor planten en dieren. Op de iets langer droogstaande delen zie je allerlei pioniersplanten opkomen.
En in de iets diepere delen.... schelpdieren! Korfmosselen, schildersmosselen, driehoeksmosselen. Een echte inlandse mosselbank. Een buffet voor de vogels. Prachtig gezicht ook!
 
tekst en foto's: Dirk Muller