Het gebiedje rond de oude watertoren wordt steeds interessanter. Naast de Wilde eend, kuifeend en de gebruikelijke meerkoeten, Blauwe reigers en nijlganzen zie je ook steeds meer moerasvogels. De ijsvogeltjes kennen de meesten al en de aalscholvers zijn ook al aardig ingeburgerd. In de winter zie er zaagbekken en nu kunnen we er ook de Grote zilverreiger (Ardea alba) aan toevoegen. Deze schuwe vogel waagt zich de afgelopen tijd bijna in de stad door te vissen in de plas naast de Oude watertoren en in het stukje gracht ernaast.

Tekst en foto: Dirk Muller

 

Meer lezen over de 'Ardea alba', klik hier