Het water stijgt nog steeds (za 6-1). En dat heeft gevolgen. Als de uiterwaarden vollopen, moeten dieren vluchten. Als ze dat kunnen dan. Mollen, muizen, ratten, vossen en reeën zoeken hun onderkomen op hoger gelegen delen. Ze steken de weg over en dat leidt wel tot verkeersslachtoffers. Opletten dus!

Voor veel insecten, andere geleedpotigen maar ook wormen en sommige planten betekent het het einde. Ze kunnen niet vluchten en verdrinken. Gelukkig heeft het hoge water ook voordelen. Door de kracht van het water worden oude vegetaties weggespoeld, ook verplaatst er een heleboel grond. Er worden nieuwe zand en grindafzettingen gevormd en de rivier slijt nieuwe stijlwanden uit. En dat betekent: Meer oeverzwaluwen, nieuwe groeiplaatsen voor pioniersplanten, een aanvoer van nieuwe zaden uit Duitsland en nog verder, nieuwe eilandjes met mogelijkheden voor bevers en andere knaagdieren. Kortom, de bezem door het gebied en opnieuw inzaaien. Een spannend voorjaar dus!

tekst en foto: Dirk Muller