Wat een enorme vogel. Met een spanwijdte van meer dan twee meter en een gewicht van meer dan 10 kilo is het een van de zwaarste vliegende dieren. Imposant en statig. Zo statig dat de knobbelzwaan in de middeleeuwen veelvuldig is uitgezet in vijvers van parken. Rijke mensen hadden deze dieren graag in hun omgeving. Er is zelfs een wet in het Verenigd koninkrijk die regelt dat alle in het wild levende knobbelzwanen eigendom zijn van de koning of koningin. De Nederlandse naam Knobbelzwaan slaat op de knobbel boven op de snavel van de zwaan. De wetenschappelijke soortaanduiding olor is het oud-Latijnse woord voor zwaan. Maar ook cygnus laat zich in het Latijn vertalen met zwaan. Waarschijnlijk is dat de naam die er in later tijden voor gebruikt werd.

tekst en foto: Dirk Muller