In de vijver bij een woning aan de Bloemkeshof in Zaltbommel zijn dit voorjaar enkele kamsalamanders aangetroffen. Het kan zo maar zijn dat ze een goed heenkomen gezocht hebben vanaf de Beersteeg, nu daar een kassencomplex o.a. met een waterbekken, gesaneerd is. Een andere mogelijkheid is dat ze vanuit de Kloosterwiel gekomen zijn, maar dat ligt wat verder weg van de vijver. Hoe dan ook een bijzondere waarneming waar we zuinig op moeten zijn en wellicht aanleiding kan zijn voor nader onderzoek.
(de gemeente Zaltbommel en Ravon zijn van de vondst op de hoogte gebracht)