Uitnodiging Algemene ledenvergadering Natuurwacht Bommelerwaard,
20 mei 2015.
Locatie:  Zalen & Partycentrum Gambora te Gameren
Aanvang: 19.30 uur.

 

Beste leden van de Natuurwacht Bommelerwaard,

Namens het bestuur van de Natuurwacht Bommelerwaard (NWB) nodig ik u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering (ALV).
De ALV wordt gehouden op woensdag 20 mei a.s.

Na afloop van de ALV kunt u een zeer interessante presentatie over vlinders bijwonen.
Vlinders zijn mooi en aansprekend, maar wat hebben ze eigenlijk nodig en hoe krijg je ze in de tuin? Daarover vertelt Anthonie Stip van De Vlinderstichting. Hij neemt u mee in het fascinerende leven van een vlinder en zal laten zien hoe nuttig en simpel het tellen van vlinders is.
Voor het stellen van uw vragen over vlinders is genoeg ruimte. 

Onderstaand treft u de agenda voor de  ALV aan.

Graag tot 20 mei a.s.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de NWB,  Harry Puijker,(vz)

 

Agenda ALV:

1.         Opening;

2.         Bespreking jaarverslag 2014;

3.         Bespreking financieel verslag 2014 en begroting 2015;

4.         Verslag kascommissie;

5.         Mutaties bestuur (zie toelichting);

6.         Rondvraag;

7.         Sluiting.

Toelichting agendapunt 5:
Voordrachten van het bestuur.

Beppie Schothorst is aftredend en niet herkiesbaar.  In haar opvolging is momenteel nog niet voorzien.
Ook is de functie van penningmeester binnen het bestuur nog steeds vacant!

Mogelijkheid tot opmaken voordracht door leden NWB
Een voordracht door de leden dient door minimaal tien leden te worden gedaan. Een dergelijke voordracht moet uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV bij het bestuur worden ingediend.