Als je een telling in een kilometerhok hebt uitgevoerd, upload die dan snel naar Sovon. Wij ontvangen ook graag een berichtje per e-mail hiervan, zodat we de voortgang van het atlasproject goed kunnen monitoren. Vermeld het nummer van het inventarisatieblok, om welk kilometerhok daarin het gaat (linksboven/rechtsboven/linksonder/rechtsonder) en de datum. We ontvangen daarnaast graag de volgende aanvullende informatie (per telling v.e. hok), voor zover van toepassing:

  • waargenomen in gebruik zijnde nesten, met name van roofvogels (kan ook via een broedcode bij de betreffende waarneming)
  • in het kilometerhok aanwezige kunstmatige nestvoorzieningen (kasten, palen), en of die in gebruik zijn (uilen, torenvalk, ooievaar, ...); niet de mezenkastjes e.d. van particulieren
  • in het kilometerhok aanwezige kolonies (huiszwaluwen, reigers, roeken, meeuwen, aalscholvers, sterns, lepelaars, oeverzwaluwen, ...)
  • waargenomen (of vermoede) soorten waarvoor een aanvullende telling nuttig kan zijn
  • alles wat verder van belang kan zijn voor het interpreteren van de resulaten, of wat interessant kan zijn voor de atlas