Aantal nestkasten

Dit jaar heeft de werkgroep 12 nestkasten geplaatst. 2 als vervanging en 10 op een nieuwe locatie. Hiermee komt het aantal nestkasten uit op 107 stuks.

 

De resultaten

Van de 95 kasten die heel 2023 hebben gehangen, zijn de resultaten als volgt:

- 44 kasten (46%) zijn gebruikt door steenuilen.
In 33 daarvan was sprake van een broedgeval.
11 kasten zijn (getuige de aanwezigheid van uilenballen) gebruikt als slaapplaats.
- Bij de voorjaarscontrole werden in 11 van de 44 gebruikte kasten eieren aangetroffen. De legsels varieerden tussen de 1 tot 5 eieren, omdat we geen tweede voorjaarscontrole doen, nemen we aan, dat van deze broedsels tenminste 1 jong per nest is grootgebracht. Natuurlijk is de kans groot dat het er meer zijn, maar dat weten we dus niet.
- In 22 van de totaal 44 bewoonde kasten, zijn opgeteld 61 jonge uilen aangetroffen, variërend van 2 dagen tot een paar weken oud.
- Het broedsucces in 2023, stellen wij inclusief de genoemde aanname vast op tenminste 72 jonge steenuilen. Dit is het grootste aantal tot nu toe,