Zaterdag 20 april aanvang 7.00u (duur: ongeveer twee uur)
Startpunt: Munnikenlandse Waalkade ter hoogte van de Batterij onder Brakel en Pompstation Dunea
Deelname: Gratis
Contactpersoon: Arnout de Mooij, 0652064637


Gele kwikstaart, man

Het Munnikenland is een van onze mooiste natuurgebieden. Uit het riet klinken tal van vogelgeluiden: blauwborst, rietzanger, roerdomp, waterral. Vele eenden en steltlopers foerageren in de ondiepe plassen. Spannend om ze allemaal op te zoeken.