In 2025 wil de Natuurwacht Bommelerwaard een Vogelatlas Bommelerwaard uitgeven. Deze zal vergelijkbaar zijn met de Vogelatlas van Nederland, uitgebracht door Sovon in 2018. De komende drie jaar zullen in de Bommelerwaard alle vogels geteld worden in zowel het broedseizoen als het winterseizoen. Bijzonder aan een vogelatlas is dat het gehele gebied onderzocht wordt. Niet alleen natuurgebieden, maar bijvoorbeeld ook dorpen, industrieterreinen, weilanden, etc. We hanteren vrijwel dezelfde telmethode zoals gebruikt voor de Vogelatlas van Nederland, daarom is voor dit project ook een samenwerking met Sovon opgestart.

 

Telmethode in het kort

Om systematisch de hele regio te kunnen inventariseren, is de Bommelerwaard opgedeeld in hokken van één bij één kilometer, de zogenaamde kilometerhokken. Elk hok zal in totaal vier keer bezocht worden: twee keer in het broedseizoen, en twee keer in het winterseizoen. Een bezoek aan een hok duurt één uur. De bedoeling is dat tijdens een bezoek een route wordt gelopen die het hok zo goed mogelijk bestrijkt. Alle vogels die je tegenkomt tijdens de route worden genoteerd. Dit noteren gaat makkelijk en snel via de LiveAtlas optie in de app Avimap van Sovon. Maak je daarbij geen zorgen dat je niet het hele hok volledig kunt tellen, of dat je vogels over het hoofd ziet. De modellen die door Sovon gebruikt worden om tot schattingen te komen van populatieaantallen houden hier rekening mee. Het is wel van belang om de telling te beperken tot één uur: daarmee is de telinspanning gelijk over alle hokken, en zijn de uitkomsten van de modellen het meest betrouwbaar.

Een uitgebreide uitleg over de telmethode is hier te vinden (PDF).

 

Tellers gezocht!

Het wordt een flinke klus om alle (bijna 200!) kilometerhokken in de Bommelerwaard te inventariseren. We zijn daarom op zoek naar tellers! Ben je net zo enthousiast over deze vogelatlas als wij zijn, heb je een gedegen soortenkennis, en wil je graag mee tellen? Dan nodigen we je van harte uit om een inventarisatieblok te claimen!

 

Meehelpen, maar geen inventarisatieblok claimen?

Alle hulp en kennis is welkom! De komende jaren gaan we proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen van vogels in de Bommelerwaard. Met name soorten als uilen, roofvogels, en patrijzen zijn lastig te inventariseren. We worden graag op de hoogte gehouden van dergelijke waarnemingen. Dat kan door een mailtje te sturen naar ons, maar ook door je waarneming in te voeren op www.waarneming.nl. Ook deze data wordt namelijk meegenomen om tot een goede populatieschatting te komen. In de atlasperiode (2022-2024) is het dus erg waardevol je waarnemingen op deze site door te geven.

Vind je het tellen van een blok te intensief, wil je eerst nog wat meer ervaring opdoen, of ben je gewoon nieuwsgierig? Laat het ons weten, dan bekijken we de mogelijkheden om je aan te sluiten bij een ervaren teller.